Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Inleiding
De door u aan Conference Line International B.V. verstrekte persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Afgezien van hetgeen in deze privacy verklaring is bepaald worden uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van door u bestelde producten en/of diensten of wanneer u hiervoor expliciet toestemming hebt verleend.

Uw persoonlijke gegevens kunnen, na analyse, door Conference Line International B.V. worden gebruikt om u per post, telefoon of e-mail op de hoogte te houden van aantrekkelijke aanbiedingen, gratis productinformatie, nieuws en dergelijke.

Bij het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens handelen wij volgens de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

Verzamelen en verwerken van gegevens
Als u zich aanmeldt voor deze website, de nieuwsbrief, iets bestelt of reserveert of als u deelneemt aan een prijsvraag of enquête op deze website van Conference Line International B.V wordt u gevraagd naam, adres-, bank- en betaalgegevens en of andere gegevens te verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen, verbeteren en factureren van onze producten en diensten;
  • Afhandeling van uw bestelling en informeren over het verloop daarvan;
  • Informeren over producten en diensten van onszelf en van andere, op basis van uw persoonlijke voorkeuren; deze gegevens kunnen gecombineerd worden met andere bij Conference Line International B.V bekende gegevens; als u geen prijs stelt op deze informatie kunt u dat aangeven op uw persoonlijke-instellingenpagina of kunt u contact opnemen met onze Marketing & Sales Afdeling (info@conference-line.com);
  • Verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.
  • Daarnaast worden uw gegevens niet identificeerbaar verwerkt in marktonderzoeksrapporten.

Daarnaast vragen wij u om gegevens over uw werk, functie, leeftijd en interesses. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren.

Periodiek kunnen we u vragen uw gegevens te actualiseren en/of aan te vullen.

De door u verstrekte gegevens worden vastgelegd in een database van Conference Line International B.V deze is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag onder nummer.

Toegang tot deze database is afgeschermd middels passende technische beveiligingsmaatregelen.

Website en cookies
Op de websites van Conference Line International B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website, zoals de meest gevraagde pagina’s en het gebruikte IP-adres.

Conference Line International B.V. maakt gebruik van ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Conference Line International B.V. gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze producten, diensten en website en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de fabrikant van uw browser.

Delen en bekendmaking van persoonsgegevens
Conference Line International B.V zal uw persoonsgegevens aan niemand verkopen of verhuren.

E-mails ontvangt u altijd van Conference Line International B.V zelf.

Conference Line International B.V kan gebruik maken van derde partijen die worden ingeschakeld om namens Conference Line International B.V diensten te verlenen. Deze bedrijven kunnen gebruik maken van cookies en action tags (ook bekend als enkele pixel-gifs of webbakens) om de doeltreffendheid van de campagne te meten. Alle informatie die deze derde partijen via cookies en action tags verzamelen, is volledig anoniem.

Verder zal Conference Line International B.V uw persoonsgegevens slechts aan andere organisaties en personen verzenden, indien:

  • We uw toestemming hebben tot het delen van de informatie;
  • We de informatie moeten delen om u de service te kunnen verlenen, waarom u hebt verzocht;
  • We de informatie aan bedrijven moeten zenden, welke namens Conference Line International B.V producten en services aan u verlenen (tenzij we u anders mededelen, hebben deze bedrijven niet de bevoegdheid deze informatie voor enig ander doeleinde te gebruiken dan wat nodig is om ons te assisteren);
  • We voldoen aan een geldig juridisch verzoek, waaronder dagvaarding, verzoeken van de rechtbank of juridische procedures; of
  • Indien we van mening zijn dat uw acties op onze websites in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden van Conference Line International B.V onze Disclaimer & Copyright notice.

Conference Line International B.V. zal in relatie tot in te schakelen derden altijd op blijven treden als verantwoordelijke in de zin van de WBP en ze zal met deze derden een bewerkingsovereenkomst aangaan, waarin in ieder geval is opgenomen dat deze derden als bewerker in de zin van de WBP op zullen treden, de persoonsgegevens niet onafhankelijk en zonder toestemming van Conference Line International B.V mogen verwerken en dat deze de gegevens adequaat dienen te beschermen.

Kennisneming, verbetering en blokkering van uw gegevens
Als u wilt weten welke gegevens Conference Line International B.V over u heeft vastgelegd, waarvoor Conference Line International B.V deze gebruikt of als u bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, dan kunt u via een e mail naar info@conference-line.com of door middel van een schriftelijk verzoek aan Conference Line International B.V t.a.v. de afdeling Marketing & Sales, Catharinalaan 11, 7316 CP Apeldoorn.

Indien u niet langer e-mailings van Conference Line International B.V wenst te ontvangen, kunt u uzelf op elk gewenst moment uitschrijven via de link onderin ieder e-mailbericht. U kunt zich ook uitschrijven via een e mail naar info@conferenceline.nl of door middel van een schriftelijk verzoek aan Conference Line International B.V t.a.v. de afdeling Marketing & Sales, Catharinalaan 11, 7316 CP Apeldoorn.

Wijzigingen
Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd. De actuele privacy verklaring kunt u op elk moment op de site raadplegen. Een wijziging zal door middel van een prominente aankondiging weergegeven worden op onze site.