Return on Investment (ROI)

Vandaag de dag wordt het belang van het meten van de effectiviteit van bijeenkomsten steeds groter. Bedrijven organiseren niet zomaar evenementen of bijeenkomsten. Of het nu gaat om relatie evenementen, product lanceringen of motivatie/trainingsprogramma’s, er is altijd sprake van een achterliggende gedachte.

Vandaag de dag wordt het belang van het meten van de effectiviteit van bijeenkomsten steeds groter. Bedrijven organiseren niet zomaar evenementen of bijeenkomsten. Of het nu gaat om relatie evenementen, product lanceringen of motivatie/trainingsprogramma’s, er is altijd sprake van een achterliggende gedachte.

Vaak worden de doelstellingen al verwerkt in het concept van een evenement of bijeenkomst, maar ontbreekt er achteraf feitelijke informatie of de gewenste doelstellingen ook behaald zijn.
Met name de grotere organisaties zijn bewust bezig met het in kaart brengen en meetbaar maken van de resultaten van bijeenkomsten. ROI Institute oprichter Jack Philips heeft de ‘Philips Methode’ ontwikkeld waarmee wereldwijd veel organisaties succesvol effecten en ROI meten. Een speciale versie is ontwikkeld voor de congres- en vergaderbranche om ook de ROI van bijeenkomsten inzichtelijk te maken.

Conference Line biedt daarom diverse services en tools die kunnen helpen om inzicht te krijgen in de Return On Investment (ROI) van een evenement of bijeenkomst. Naast middelen om de logistieke kwaliteit te meten is er ook een methode om de daadwerkelijke ROI te meten. De basis van de ROI-analyse ligt in de doelstelling van het evenement. ROI-metingen zijn toepasbaar op verschillende niveaus en dus ook meetbaar:

  • De tevredenheid van de deelnemers.
  • Inzicht geven in wat de deelnemers daadwerkelijk van het evenement of de bijeenkomst hebben geleerd.
  • Analyseren in hoeverre de deelnemers het geleerde in de praktijk toepassen.
  • Het meten van de gevolgen of resultaten voor de organisatie.
  • Een kosten en baten analyse.
  • Het in kaart brengen van niet-financiële en niet tastbare resultaten zoals bijvoorbeeld werkplezier, motivatie en stressreductie.